vrijdag 31 januari 2014

Filosofisch


O mijn kleine Wittgenstein

5.621                             Die Welt und das Leben sind Eins.

5.63                                 Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos.)
5.631                             Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es nicht.
Wenn ich ein Buch schriebe
fand, so wäre

Het ding is zelfstandig, voor zover het in alle mogelijke
toestanden kan voorkomen, maar

                                   volzin: 'Alle rozen zijn geel, of rood', ook
als dat waar is. Ja, iedere volzin krijgt nu geheel het
karakter van een natuurwetenschappelijke stelling en dit
is een zeker teken dat hij verkeerd werd opgevat.

(Is dit niet de reden dat mensen wie de zin van het leven
na langdurige twijfel duidelijk was geworden, dan niet kon-
den zeggen waar die zin uit bestond.)
                                               onuitsprekelijke zaken. Dit toont zich,

een vraag alleen, waar een antwoord bestaat en dat alleen,

2.02                 Der Gegenstand ist einfach.

5.526                             Men kan de wereld door volkomen gegeneraliseerde vol-
zinnen volledig beschrijven, dat wil dus zeggen, zonder van
                                 bepaald onderwerp te verbinden met een naam.

gestiegen ist.)
Er mub diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt
richtig.
           
            Het raadsel bestaat niet.
                        Als een vraag gesteld kan worden, kan zij ook beantwoord
                        worden.

Es mub auberhalb der W
6.42                 Darum kann
                        können

Geen opmerkingen:

Een reactie posten