donderdag 24 april 2014

Praoten met Geert en Geertje Sinkgraven

Kars Klok van Historische Vereniging De Smilde spreekt vanavond over het boeiende leven van Geert en Geertje Sinkgraven in 't Kompas in Smilde. Ze zijn beide aanwezig en zullen worden geïnterviewd. Harpistes Rian Lenting en Rosanne Reitsema verzorgen de muzikale omlijsting.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

"Neem het leven zoals het op je afkomp, aanvaard het. Probeer altied het goeie in de meeins te ontdekken". "Gien meeins kan wat veraandern an hetgeen achter hum ligt". Dit is het levenscredo van Geert Sinkgraven (94) uit Beilen. "Ik heb weinig meeinsen haot, ook niet naor alles wat ik metmaokt heb".
Bovenstaande uitspraken typeren Geert Sinkgraven ten volle. Zijn zus Geertje Gans-Sinkgraven (89) uit Assen, beaamt de woorden van Geert. "Hij is een man die altijd probeert om het goede en rechtvaardige in de mens te zoeken en waar nodig het gesprek aan te gaan om dit bewerkstelligen".

Geert en Geertje Sinkgraven brachten hun jeugd door op de boerderij "achterop de Grietmanswieke" in Smilde, aan  de rand van het prachtig, ongerepte natuurgebied van het Fochteloërveen. Een gelukkige, fijne tijd. De boerderij was ideaal gelegen voor het verbergen van onderduikers in de Tweede Wereldoorlog en die kwamen ook. In oktober 1944 vond een overval plaats op de boerderij; het kwam tot een vuurgevecht waarbij twee doden te betreuren waren. De boerderij werd, als strafmaatregel, door de Duitsers in brand gestoken. Nadien is de boerderij niet weer herbouwd.

De familie Sinkgraven moest onderduiken, maar Meint en zijn vrouw werden in het dorp Een bij Norg gearresteerd en opgesloten in het Huis van Bewaring in Assen. Ze hebben het allebei overleefd. Na de oorlog hebben vader Meint, zijn echtgenote en zoon Geert meerdere onderscheidingen voor hun verzetswerk ontvangen, waaronder Yad Vashem van de Staat Israël. Na de oorlog trouwde Geert met Luchien Winters en begon een loonbedrijf in Beilen. In deze gemeente bekleedde hij verschillende bestuursfuncties en was actief als vrijwilliger.

Geertje huwde haar grote liefde en voormalig onderduiker Daan Gans. Zij hadden jarenlang een schoenen- en sportzaak in Assen. Een zeer bewogen leven, een leven vol hoogte-en dieptepunten. Een leven vol spannende, vaak angstige momenten. Ondanks alles kijken Geert en Geertje beiden met plezier op hun leven terug. (Artikel uit De krant van Midden-Drenthe, heb alleen de inleiding een beetje veranderd)


Geertje Gans-Sinkgraven
Geert Sinkgraven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten